PRIEŠŠVENTINĖ DIETA AR SUBALANSUOTA „MITYBA“ IŠTISĄ MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ?

 

Finansiniams metams besibaigiant, smulkusis verslas ima veržtis diržus: analizuodamas preliminarias finansines ataskaitas, skubotai ir dažnai nepakankamai atsakingai sprendžia, kaip optimizuoti būsimas mokestines prievoles, ir, esant galimybėms, (su)spėti atlikti konkrečias ūkines operacijas, galimai pakeisiančias finansinius rezultatus. Bet vis dėlto kas gi efektyviau pačiam verslui? Tokia griežta prieššventinė dieta ar nuolat kontroliuojamas mokesčių planavimas ištisą mokestinį laikotarpį?

Kiekvienas verslas (nesvarbu - smulkusis ar ne), kaip savarankiškai veikiantis ūkio subjektas, visų pirma tenkina savo interesus, tačiau nereikia pamiršti - vykdoma ūkinė operacija, aišku, turi turėti įstatymų ir kt.teisės aktų atitiktį. Tai reiškia, kad kalbame ne tik apie paprasčiausią efektyvumą ar naudą verslui, bet visų pirma apie sistemingą ir kryptingą verslo ekonominių ir finansinių tikslų ir mokėtinų mokesčių efektyvumo tarpusavyje (su)derinimą, nepažeidžiant įstatymų.

 
 

<...>lygiai taip pat kaip ir stambiesiems, smulkiojo verslo atstovams aktualus ir mokesčių (su)taupymas, ir atidėjimas, taip pat - papildomų mokesčių rizikos minimizavimas.

 
 

„Nėra būtinybės“ – prieš mokesčių planavimą piestu stoja smulkiojo verslo atstovai. Šių dienų verslo kasdienybė: paprastai tik stambios įmonės planuoja biudžetą, pinigų srautus, remdamosi jais, situacijos rinkoje ypatumais, įmonės veiklos specifika ir kt.veiksniais - priima atitinkamus valdymo sprendimus, susijusius su mokesčių optimizavimu, o smulkiajam verslui mokesčių planavimas nebūtinas. Bet kodėl gi gruodį vis dėlto be išimčių visi pradedame bruzdėti?

Žinių apie mokesčių planavimą, kaip valdymo ir kontrolės įrankį versle, bei nuolatinė laiko stoka neleidžia net stabtelėti ir bent apsvarstyti mokesčių planavimo sistemos įdiegimo įmonėje galimybės. Paskutinių metų tendencijos nesikeitė ir per 2015-uosius: standartiškai smulkiojo verslo savininkas atsakingas ne tik už bendrą įmonės veiklos sukoordinavimą kaip vadovas - užuot sistemingai ir optimaliai priskirdamas konkrečias funkcijas atitinkamoms valdymo grandims ir lygmenims, pats atlieka kasdienes technines užduotis, vykdo pardavimų operacijas, dažnai netgi svarsto buhalterinės apskaitos klausimus. Dėl to sprendžiami tik pavieniai ir konkretūs mokesčių optimizavimo klausimai, o vieninga mokesčių planavimo sistema įmonėje taip ir neįdiegiama.

 
 

Savaime suprantama, kad mokesčių planavimo sistemos įdiegimas negarantuoja verslo sėkmės, tačiau duoda reikalingą informaciją rizikų (su)valdymui ir leidžia verslo subjekto finansinius ir mokestinius tikslus tarpusavyje (su)derinti su mokėtinų mokesčių efektyvumu.

 
 

O juk lygiai taip pat kaip ir stambiesiems, smulkiojo verslo atstovams aktualus ir mokesčių (su)taupymas, ir atidėjimas, taip pat - papildomų mokesčių rizikos minimizavimas. Šių dienų verslo aplinka, prašyte prašanti mobilumo, lankstumo, greitos reakcijos, negailestinga: sėkmingo verslo formulė priklauso nuo veiksnių komplekso – todėl sistemingas ir kryptingas valdymas skirtingais lygiais, savalaikis informacijos iš skirtingų lygių surinkimas gyvybiškai būtinas.

Savaime suprantama, kad mokesčių planavimo sistemos įdiegimas negarantuoja verslo sėkmės, tačiau duoda reikalingą informaciją rizikų (su)valdymui ir leidžia verslo subjekto finansinius ir mokestinius tikslus tarpusavyje (su)derinti su mokėtinų mokesčių efektyvumu.

Pavyzdžiui, prisiminkime nuolatos keičiamą PVM tarifą apgyvendinimo paslaugoms – atkreipiu dėmesį, kad per gana trumpą laiką jis buvo pakeistas net 5 kartus. Kaip neturint mokesčių planavimo sistemos įmonėje bei esant tokiai nestabiliai mokestinei aplinkai šalyje priimti kaip įmanoma tikslesnius verslo valdymo sprendimus ir minimizuoti kuo daugiau galimų mokestinių rizikų? Ryškus pavyzdys ir 2015 metų LR PVMĮ pakeitimai, susiję su e.paslaugų tiekimu neapmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems ES teritorijoje, kada dėl priimtų pakeitimų visiškai pasikeitė pardavimo sandorio kainodara.

Taigi dėl stabilios, vieningos, orientuotos į konkrečius verslo veikimo ir organizavimo modelius, mokestinės aplinkos nebuvimo šalyje bei dažnų esamų įstatymų pokyčių mokestinei įmonės apskaitai dėmesio skirti reikia vis daugiau ir daugiau. Ir visai nesvarbu – atstovaujate smulkiajam verslui, ar ne. Verslo sėkmei nebeužtenka atlikto pardavimo sandorio fakto – dabar jau turime skirti dėmesį ir mokesčiams planuoti: tik derindami juos su verslo finansiniais ir mokestiniais tikslais galime minimizuoti mokesčių rizikas bei sutaupyti – ir, natūralu, toliau vystytis.