EL.PREKYBA IŠ AMAZON SANDĖLIŲ VOKIETIJOJE IR AMERIKOJE: ko tikėtis?

 
 

Susidūrimas su kitų valstybių mokestine aplinka nebeišvengiamas: prekes įsigyjame Kinijoje, parduodame iš Vokietijoje ar JAV esančių Amazon sandėlių, o patį verslo mechanizmą administruojame iš Lietuvos. Kaip nepasiklysti - maksimaliai įvertinus mokestinius ypatumus, priimti teisingus kainodaros sprendimus bei minimizuoti galimą mokesčių riziką?

Pajamų apmokestinimo vieta

Individualią veiklą pagal pažymą vykdančių nuolatinių LR gyventojų pajamos, gautos/uždirbtos pardavus prekes, pardavimo metu jau esančias Amazon sandėliuose Vokietijoje ar, pavyzdžiui, JAV, gyventojų pajamų mokesčiu (toliau-GPM)apmokestinamos tik Lietuvoje, jeigu tas nuolatinis LR gyventojas individualią veiklą vykdo tik Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kam parduodamos prekės (LR GPMĮ 2 str.16 d.1 p.). Šiuo atveju vykdyti veiklą tik Lietuvoje reiškia, kad gyventojas, vykdydamas minėtą individualią veiklą, parduodamas prekes, pats nevyksta į Vokietiją ar JAV, o tik įsigyja sandėliavimo paslaugas iš Amazon prekybos platformos.

Kodėl svarbu skirti gautas pajamas nuo uždirbtų?

Sąvoka "gautos pajamos" reiškia, kad vykdydami ekonominę veiklą pajamas pripažįstame pinigų apskaitos principu - t.y. tuo momentu, kada atlygį už parduotas prekes faktiškai gauname. Tuo tarpu "uždirbtos pajamos" reiškia kaupimo apskaitos principo taikymą: pajamos pripažįstamos tada, kada faktiškai uždirbamos, nepriklausomai nuo to, kada įvyksta pats atsiskaitymas. Remdamasis būtent apskaitoje naudojamu pajamų pripažinimo principu, gyventojas privalo laiku ir teisingai surašyti apskaitos dokumentus ir deklaruoti pajamas. Įsidėmėkime - individualioje veikloje naudojantys ilgalaikį turtą arba įsiregistravę į PVM mokėtojus ar privalantys tokiais būti, apskaitoje privalo naudoti kaupimo apskaitos principą.

Kaip teisingai išrašyti apskaitos dokumentą?

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas, PVM mokėtojas, pardavimo sandorio metu veiklos pajamų pripažinimui kiekvienam Vokietijos ar JAV pirkėjui galėtų išrašyti vieną iš Buhalterinės apskaitos įstatyme nurodytų apskaitos dokumentų. Atkreipiu dėmesį - juos išrašyti turėtų, vadovaudamasis atitinkamai Vokietijos ir JAV teisės aktų nuostatomis. Tokiems tiekimams PVM sąskaitų - faktūrų, kurių išrašymo reikalavimai išdėstyti LR PVMĮ, išrašyti negalima.

Dažnas iššūkis internetinę prekybą vykdantiems yra prievolė priskaičiuoti pardavimo PVM nuo įsigyjamų reklamos paslaugų iš Facebook, kadangi reklamos išlaidos dažnai sudaro sąlyginai nemažą dalį parduodamos prekės savikainos.

Užsienio bankų sąskaitos: deklaruoti ar ne?

Natūralu - perkėlus pardavimus į užsienio rinkas, vykdomai ekonominei veiklai reikalingos užsienio bankų saskaitos. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, LR mokesčių mokėtojas privalo informuoti LR mokesčių administratorių apie užsienio banke turimą sąskaitą tokiu atveju, kai turimos užsienio banko sąskaitos apyvarta viršija 15 tūkst.Eur per paskutinius 12 mėnesių. Svarbu: apyvarta skaičiuojama per 12 slenkančių mėnesių, o ne per kalendorinius metus.

Facebook reklama: prievolė priskaičiuoti PVM

Dažnas iššūkis internetinę prekybą vykdantiems yra prievolė priskaičiuoti pardavimo PVM nuo įsigyjamų reklamos paslaugų iš Facebook, kadangi reklamos išlaidos dažnai sudaro sąlyginai nemažą dalį parduodamos prekės savikainos. Remiantis LR PVMĮ 95 str. 2 d., nuo tokio įsigijimo LR apmokestinamasis asmuo privalo priskaičiuoti 21 proc. PVM ir faktiškai sumokėti į biudžetą, jeigu jis nėra PVM mokėtojas Lietuvoje ir neturi teisės į PVM atskaitą.

<...>papildomos mokestinės prievolės, atsirasiančios užsienio šaly<...> keičia kainodarą, kartais gali didinti mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo riziką. Tačiau būtent ta rizika ir yra vienas verslo valdymo elementų, padedančių pasiekti maksimalų išlošį verslui.

Prekės pardavimas iš Vokietijoje ar JAV esančių Amazon sandėlių ir PVM

Remiantis LR PVMĮ 3 str. 1 d. bei 12 str. 1 ir 7 d., toks prekių tiekimas, kai prekė tiekimo metu yra Vokietijoje ar JAV esančiuose Amazon sandėliuose, nelaikomas įvykusiu Lietuvoje ir nėra Lietuvos PVM objektas. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, LR apmokestinamasis asmuo privalo Vokietijoje registruotis į PVM mokėtojus "nuo pirmo lito" ir ten mokėti 19 proc. PVM. Nemaišykime Vokietijoje pardavimams taikomos 100 tūkst. Eur ribos, kurios neviršijus, į PVM mokėtojus Vokietijoje registruotis neprivaloma. Minėta riba taikoma nuotolinei prekybai (angl. Distance selling), kada prekės, pardavimo metu esančios Lietuvoje, būtų parduodamos Vokietijos ne PVM mokėtojams. Tuo tarpu JAV PVM netaiko, tačiau turi jam analogišką mokestį - vadinamąjį Sale Tax, tačiau dėl visų JAV kilsiančių mokestinių prievolių reikėtų kreiptis atskirai į kiekvieną valstiją, kurioje ir vykdoma ekonominė veikla.

Prekių išvežimas į Vokietijoje ir JAV esančius Amazon sandėlius

Nors prekių pardavimas iš Vokietijoje esančių Amazon sandėlių nelaikomas įvykusiu Lietuvoje, prekių išgabenimas iš Lietuvos į Vokietijoje esančius Amazon sandėlius, remiantis LR PVMĮ nuostatomis, laikomas prekių pervežimu verslo tikslais. Todėl LR apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, išgabendamas prekes į Vokietijoje esančius Amazon sandėlius privalo išrašyti PVM sąskaitą - faktūrą su 21 proc. PVM arba su 0 proc. PVM, jeigu yra įsiregistravęs į PVM mokėtojus Vokietijoje ir turi prekės išgabenimą patvirtinančius dokumentus. Tuo tarpu prekių pervežimas į JAV esančius Amazon sandėlius pardavimo tikslais nėra PVM objektas Lietuvoje ir PVM sąskaita - faktūra nėra išrašoma. Tokiu atveju surašomas laisvos formos dokumentas, iš kurio galima aiškiai identifikuoti, kas, kokias, kiek ir kokios vertės prekių išgabeno į trečiąją šalį iš Lietuvos teritorijos.

Įsidėmėkime: papildomos mokestinės prievolės, atsirasiančios užsienio šaly - ne priežastis neplėsti verslo į užsienio rinkas. Taip - jos keičia kainodarą, kartais gali didinti mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo riziką. Tačiau būtent ta rizika ir yra vienas verslo valdymo elementų, padedančių pasiekti maksimalų išlošį verslui.